Personalhuset Consulting & Outplacement

Personalhuset Consulting & Outplacement har en spetskompetens inom förändringsledning, outplacement, karriärsrådgivning och hjälp till nytt arbete.

Vi jobbar med verksamheter inom privat och offentlig sektor. Vår avdelning kan också bidra till ledar- och medarbetarutveckling genom bland annat följande tjänster:

 • Det viktiga samtalet
 • Kompetensidentifiering
 • Medarbetarsamtal
 • Coaching i arbetet
 • Uppföljningsstöd

För oss är det viktigt att bidra till omställning utan konfilkt. Vi bidrar med ett utarbetande av strategi, plan och genomförande av omställningsprocessen. Målsättningen är att bevara produktiviteten i verksamheten genom hela processen och att bidra till att de som avslutar sin anställning kommer till en ny anställning. Personalhuset Consulting & Outplacement har kandidater i program från alla nivåer i en organisation från olika branscher. Vi levererar våra omställningstjänster på landsbasis.

Verksamhetens målsättningar

 • Säkra en god beredskap och en slagkraftig genomförelseprocess
 • Upprätthålla ett starkt och konstruktivt samarbete med aktuella fackföreningar
 • Reducera faran för rättsliga konflikter och bevara statusen på marknaden
 • Bevara förtroendet och lojaliteten hos dom som skall stanna kvar i verksamheten
 • Behålla nyckelpersoner
 • Säkra en snabbt genomförande utan produktivitetstapp och bevara lönsamheten

Nyckelfaktorer i samarbeten med Personalhuset Consulting & Outplacement

 • Skapa trygghet till ledning i förändringsprocessen
 • Etablera ett tydligt och slagkraftigt samarbete aktuella fackföreningar
 • Skapa en trygghet för en god process mot ett nytt arbete för dom som berörs
 • Kvalitetssäkra kriterier inför utvalet av berörda vid nedskärningar
 • Säkra en snabb och målinriktad process genom en grundlig planläggning
 • Etablera beredskap för information utåt mot marknaden samt mot medialt