Personalhuset Agito HealthCare

Personalhuset Agito HealthCare tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till offentliga och privata kunder i hela Norden. Vi levererar våra tjänster till landsting, kommuner och privata vårdgivare. Välj i listan nedan om du är kund, läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.

Filer och Dokument

Nedan finner du alla dokument som du behöver när du arbetar för Personalhuset.

Personalhuset Agito HealthCare

Personalhuset Agito HealthCare tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till offentliga och privata kunder i hela Norden. Vi levererar våra tjänster till landsting, kommuner och privata vårdgivare. Välj i listan nedan om du är kund, läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.

Om Personalhuset Agito HealthCare

Vi erbjuder läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal för kortare och längre uppdrag i den Nordiska hälso- och sjukvårdssektorn. Genom effektiv matchning av resurser och kompetens, bidrar vi till hög tillgänglighet inom sektorn så att fler patienter får en snabb och korrekt behandling.
Vi är specialiserade inom vårdbemanning och levererar läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, med hög kvalitet, effektivitet och flexibilitet.

Vi gör detta genom att:

• Ta ansvar för att lösa alla praktiska utmaningar för vår personal - t.ex. bostad, anställningsavtal, information etc.
• Ha tillgång till stora databaser av hälso- och sjukvårdspersonal som är intresserade av att arbeta på olika platser i Norden under kortare och längre perioder inom olika specialistområden
• Utbilda personal för att snabbt sätta sig in i nya organisationer, dokumentation och kvalitetssystem
• Arbeta med arbetsgivare och arbetstagare för att säkerställa att uthyrd personal kommer att fokusera på patientarbete
• Ta ansvar för att säkerställa att certifieringar är uppdaterade och korrekta

Vi vet hur man kan utnyttja resurserna så att effektivitet och produktivitet ökar. Samtidigt bidrar varierade uppdrag till kompetensutveckling och till möjligheter för karriärutveckling för intresserade medarbetare.

Historia

Personalhuset Agito HealthCare har en stark nordisk närvaro och erfarenhet. Här är några milstolpar i företagets historia:

2014
Agito går samman med Personalhuset Staffing Group och tjänsterna levereras nu under namnet Personalhuset Agito HealthCare. Samma kvalitet och entusiasm som präglar Agito kommer nu att finnas tillgänglig i hela Norden

2010
Agito öppnar kontor i Stockholm. Vi centraliserar rekrytering för hela Norden till vårt Malmökontor.

2009
Hela koncernen och alla verksamheter byter namn Agito. Namnbytet markerar starten på en ny fas i koncernens utveckling. Målet är att bygga Nordens främsta företag för att matcha kompetenta läkare och sjuksköterskor för kortare och längre uppdrag i den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn.

2008
Företagen Achima och HCRG fusioneras till en koncern med målsättningen att skapa Nordens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Private equity fonden FSN Capital står bakom fusionen och är nu huvudägare i den nya koncernen.

2007
Både Achima och HCRG är marknadsledande inom sina respektive hemmamarknader i sina respektive segment. HCRG startar sin tjänsteleverans med sjuksköterskor. Achima startar med läkare.

2005
Achima etablerar en mindre verksamhet i Sverige

2002
Det danska företaget HCRG grundas med huvudkontor i Roskilde. Företaget består främst av att matcha svenska läkare för tillfälliga behov inom den danska sjukvården.

2001
Det norska företaget Achima grundas i Oslo. Företaget fokuserar främst på att betjäna den norska hälso- och sjukvården med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Många av sjuksköterskorna kommer från Sverige