Om Personalhuset Agito HealthCare

Personalhuset Agito HealthCare har en stark nordisk närvaro och erfarenhet sedan 2001. Läs mer om vår historia här
Vi är specialiserade inom vårdbemanning och levererar läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, med hög kvalitet, effektivitet och flexibilitet.

Vi gör detta genom att:

• Ta ansvar för att lösa alla praktiska utmaningar för våra konsulter - t.ex. bostad, anställningsavtal, information etc.
• Ha tillgång till stora databaser av hälso- och sjukvårdspersonal som är intresserade av att arbeta på olika platser i Norden under kortare och längre perioder inom olika specialistområden
• Utbilda personal för att snabbt sätta sig in i nya organisationer, dokumentation och kvalitetssystem
• Arbeta med arbetsgivare och arbetstagare för att säkerställa att uthyrda konsulter kommer att fokusera på patientarbete
• Ta ansvar för att säkerställa att certifieringar är uppdaterade och korrekta