Kund

Våra tjänster

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hitta vår personal eller tryck på markören på kartan för mer information om det kontor som du vill komma i kontakt med.

Branscher

Specialiserade koncept syftar till olika branscher och ger dig de mest motiverade och kompetenta medarbetarna. Våra konsulter är specialiserade inom sin bransch – vi hittar dom bästa kandidaterna och medarbetarna för er. Med energi, entusiasm och stolthet bidrar vi till rätt personal till våra kunder, vi skräddarsyr våra kunders personalstyrka till det exakta behovet.

Retail

Med vårt koncept Retail Direct genomför vi branschspecifik rekrytering till handeln och vår metodik och process bygger på att kvalitetssäkra vår personals säljande- och servicerelaterade egenskaper.

Kontor & Administration

Administration och kontor är ett av våra största satsningsområden. Vi levererar träffsäkra bemanningsprocesser till administration och kontor genom konceptet OfficeRecruit. 

Lager/Logistik och Transport

Våra konsulter är experter inom området, med egen erfarenhet från branschen. Konceptet innehåller grundlig kvalitetssäkring och vi skräddarsyr för att passa varje kund. 

Service

Personalhuset Staffing Group har som ett av våra viktigaste affärsområden att leverera bemanning till hotell, restauranger och event. Vi levererear kvalitetssäkrad personal genom konceptet ServiceDirect. 

Kundservice

Vi har stor kompetens inom området och levererar en skräddarsydd kvalitetsäkrad rekrytering av personla genom konceptet TeleDirect. Vi känner till de olika utmaningar och variationer som finns i branschen. 

Skola och förskola

Vi har utformat ett koncept för upplärning och uthyrning av medarbetare till skolor och förskolor. Konceptet är utvecklat av en expertgrupp bestående av utbildade pedagoger med egen erfarenhet av skolor och förskolor. 

Referenskunder

Nedan är några av våra kunder i olika branscher och segment. Önskas kontaktuppgifter till någon av våra referenskunder vänliga kontakta någon av våra lokala kontor.